Zaproszenie do składania ofert dotyczących usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji.

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz załącznik nr 2
Pobierz załącznik nr 3
Pobierz załącznik nr 4
Pobierz załącznik nr 5