Postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji działań prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie PPH Unicell Poland sp. z o.o.

 

Pobierz rozstrzygnięcie