Zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup komory do badań starzeniowych z symulacją warunków atmosferycznych, z fluoroscencyjnymi lampami UV, kondensacją i generacją deszczu w ramach realizowanego projektu pt.: „Badanie możliwości zastosowania ekologicznych pigmentów i substancji barwiących oraz optymalizacji ich użycia w produktach firmy Unicell Poland.

Pobierz zapytanie
Unicell.pl - Polski producent chemii budowlanej!

Informacja o wyborze dostawcy:

Firma Unicell Poland Sp. z.o.o informuje, iż dokonała przeglądu ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2014. W wyniku porównania cen otrzymanych ofert, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, do realizacji zamówienia wybrano ofertę poniższej firmy:

KLIMATEST BIS s.c., ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5c, 52-204 Wrocław