Firma Unicell Poland, producent farb i chemii budowlanej marki Primacol, została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015 organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami. W 2015 roku przedsiębiorstwo utrzymało Wskaźnik Moralności Płatniczej na poziomie 100 punktów.

Złoty Płatnik 2015 to prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom zachowującym najwyższe standardy dyscypliny płatniczej. Aby je otrzymać, należy spełnić jednocześnie wszystkie z poniższych kryteriów:

Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria!

  • PMI powyżej 80 punktów – PMI (Wskaźnik Moralności Płatniczej) to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta,
  • rating na poziomie powyżej CCC,
  • brak aktywnych windykacji.

Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2015 to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy. Przyznanie wyróżnienia potwierdza, że firma Unicell Poland jest liderem, o najwyższym Wskaźniku Moralności Płatniczej w 2015 roku. Laureaci są wyłaniani na podstawie danych pochodzących z Programu Analiz Należności Euler Hermes Collections, w którym można znaleźć wiarygodne dane o aktualnej sytuacji kontrahentów, branży oraz rynku.