Jednym z celów, jakie postawiło sobie przedsiębiorstwo Unicell International Sp. z o.o. jest redukcja wpływu na środowisko.

Podjęto szereg działań produktowych jak i edukacyjnych. Produkty, które wypuszczamy na rynek przy zachowaniu najwyższej jakości są pozbawione wszelkich substancji niebezpiecznych, takich jak: lotne związki organiczne (LZO), metale ciężkie oraz wszelkie alergeny (potwierdzeniem są certyfikaty EcoLabel oraz Bezpieczeństwo zabawek przyznane poszczególnym grupom produktów). Ponadto promujemy działania proekologiczne – organizujemy cykliczne szkolenia,  wydajemy poradniki i pokazujemy właściwe zachowania. W tym celu powołaliśmy też specjalny zespół, w skład którego wchodzą pracownicy różnego szczebla. Zadaniem komórki jest nieustanne monitorowanie, jak nasze założenia są realizowane w praktyce.

Ale to nie koniec – firma Unicell stawia na energię odnawialną. W 2022 roku na dachu przedsiębiorstwa powstała farma fotowoltaiczna, która pozwoli nam zredukować ilość wykorzystanej energii z elektrowni węglowych i pozytywnie wpłynie na środowisko.

Zobaczcie jak się prezentuje!