Głównym celem projektu jest ograniczenie ryzyka związanego z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego podczas prac transportowych oraz ograniczenie ryzyka upadku podczas prac powyżej poziomu podłogi (na wysokości).