Produkcja farb, które zawierają minimalną ilość lotnych związków organicznych i nie wywołują alergii. Dystrybucja produktów w opakowaniach pochodzących z recyklingu. Procedury mające na celu możliwie najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. To nasze priorytety. Jesteśmy przedsiębiorstwem odpowiedzialnym ekologicznie. Działamy świadomie i wielopłaszczyznowo.

Lokalizacja na terenie Zielonych Płuc Polski zobowiązuje nas do wdrażania procedur zrównoważonego rozwoju i postępowania zgodnie z etyką ekologiczną. Dodatkowo jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu Flugger Group, który jest jednym z wiodących producentów farb i chemii budowlanej w Europie. Łączą nas nie tylko wspólne cele biznesowe, ale również podobne wartości związane z minimalizowaniem oddziaływania na środowisko naturalne. Do 2030 roku wspólnie chcemy zrealizować następujące założenia: zmniejszenie emisji gazów i odpadów produkcyjnych, racjonalne wykorzystanie energii, surowców i wody oraz wykorzystanie zasobów odnawialnych.

Produkt bezpieczny dla użytkownika

Jednym z głównych priorytetów naszej działalności jest zaoferowanie takiego produktu, który istotnie wpłynie na poprawę komfortu życia odbiorcy, a jednocześnie będzie całkowicie bezpieczny ekologicznie. W laboratoriach firmy nieustannie opracowywane są receptury farb, które nie wykazują negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Zgodnie z realizowanymi założeniami nowe linie produktów, przy niezmiennie wysokiej jakości, są w maksymalnym stopniu pozbawione wszelkich substancji niebezpiecznych, takich jak: lotne związki organiczne (LZO), metale ciężkie oraz wszelkie alergeny (potwierdzeniem są certyfikaty EcoLabel oraz Bezpieczeństwo zabawek przyznane poszczególnym grupom produktów).

Oferowane przez nas produkty są również świadomie dystrybuowane. Konkretnie chodzi o ich opakowania. Minimum 40% składu każdego wiaderka stanowi materiał pozyskany z recyklingu. Na tym nie koniec. Po wykorzystaniu można je ponownie przetworzyć i na nowo uzyskać w pełni funkcjonalny materiał. Takie postępowanie ma znaczny wpływ na przeciwdziałanie zaśmiecaniu ziemi plastikiem, rozkład którego trwa setki lat.

Jesteśmy EKO

Świadomość ekologiczna i troska o środowisko naturalne nie kończy się jedynie na samym produkcie i jego opakowaniu. Przywiązujemy dużą wagę do podnoszenia wiedzy z zakresu działań proekologicznych wśród naszych pracowników i klientów. Organizujemy cykliczne szkolenia, wydajemy poradniki i promujemy właściwe zachowania. W tym celu powołaliśmy też specjalny zespół, w skład którego wchodzą pracownicy różnego szczebla. Zadaniem komórki jest nieustanne monitorowanie, jak nasze założenia są realizowane w praktyce.

Przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby nasza kadra miała możliwość pracy w warunkach, które nie będą negatywnie wpływały na zdrowie i otoczenie. Wszelkie procesy produkcyjne są szczegółowo zaplanowane i realizowane zgodnie z tym planem. Nasze linie produkcyjne są utrzymywane w stałej czystości, bez niepotrzebnego marnowania wody. Stanowiska pracy są stale wentylowane, a pomiary czystości powietrza są realizowane w oparciu o międzynarodowe standardy ekologiczne. W związku z tym, że produkty powstają na bazie dyspersji wodnej, nie jesteśmy obiektem o podwyższonym ryzyku chemicznym. Wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, w oparciu o który pracujemy. Mamy pomysł na przyszłość. Jesteśmy eko!