Strona główna/Przetargi

Zapytanie ofertowe – wykonanie usługi badawczej właściwości użytkowych elastycznej masy uszczelniającej do celów Europejskiej Oceny Technicznej

Zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na planowane wykonanie usługi badawczej właściwości użytkowych elastycznej masy uszczelniającej do celów Europejskiej Oceny Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w [...]

2020-05-18T15:14:59+02:00Przetargi|

Wzór na konkurencję – zapraszamy do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie przeprowadzenia usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. Więcej szczegółów w załącznikach: Pobierz zapytanie Pobierz załączniki

2020-05-18T15:08:50+02:00Przetargi|

Model biznesowy internacjonalizacji – zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczących usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji. Pobierz zapytanie ofertowe Pobierz załącznik nr 1 Pobierz załącznik nr 2 Pobierz załącznik nr 3 Pobierz załącznik nr 4 Pobierz załącznik nr 5

2020-05-18T15:08:50+02:00Przetargi|

Zapytanie ofertowe – zakup komory do badań starzeniowych

Zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup komory do badań starzeniowych z symulacją warunków atmosferycznych, z fluoroscencyjnymi lampami UV, kondensacją i generacją deszczu w ramach realizowanego projektu pt.: „Badanie możliwości zastosowania ekologicznych pigmentów i substancji barwiących oraz optymalizacji ich użycia w produktach firmy Unicell Poland. Pobierz zapytanie Informacja o wyborze dostawcy:Firma Unicell Poland [...]

2020-05-18T15:08:50+02:00Przetargi|