Fot. Politechnika Białostocka

Moje murales – taki tytuł nosił wykład Rafała Roskowińskiego, który odbył się 28 lutego br. na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Artysta zgromadził spore grono słuchaczy żywo zainteresowanych street art’em. Wykład był inauguracją działań mających na celu promocję regionu poprzez malarstwo ścienne.

W trakcie swojego wystąpienia Roskowiński przedstawił po krótce historię muralu w Polsce. Opowiedział też o swojej artystycznej drodze, która zaczynała się od nieśmiałych prób malarskich, a rozwinęła w świadome poruszanie się w przestrzeni miasta i kreowanie jej poprzez monumentalne murale. Wykład Roskowińskiego zgromadził wielu studentów i wykładowców Politechniki Białostockiej. W skład audytorium weszli także przedstawiciele lokalnego biznesu i władz samorządowych. Spotkanie miało na celu zainspirowanie studentów i zebranie grupy roboczej, z którą artysta będzie pracował podczas specjalnych warsztatów, jakie będą się odbywały na Wydziale Architektury. Zwieńczeniem zajęć będzie kolekcja murali, które mają promować Podlasie, jako region, który dynamicznie się rozwija. Akcja ma prezentować lokalny przemysł i nowe technologie, czyli tematy, które są tu od dawna obecne, a nigdy nie były eksponowane. Nie oznacza to jednak odcięcia się od kultury regionu. Zdaniem artysty właśnie osadzenie w lokalnych wartościach pozwala na najcelniejsze spojrzenie w przyszłość. Rozwój technologiczny Podlasia ma być pokazany nie tylko w treści murali. Roskowiński zamierza też niekonwencjonalnie podchodzić do samej technologii ich malowania i nie wyklucza, że w tej dziedzinie uda się stworzyć nowatorskie metody pracy, w których wezmą udział nie tylko ludzie.

Inicjatorem przedsięwzięcia są: przedstawiciele Klastra InfoTech, władze Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz my, jako producent farb i chemii budowlanej marki Primacol. Grupa InfoTech skupia branżę ICT regionu podlaskiego, złożoną z przedstawicieli środowisk biznesowych, naukowo-badawczych oraz organizacji otoczenia biznesu. Jej członkowie dysponują ważnym opiniotwórczym głosem w dyskusji nad przyszłością oraz kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. Zainteresowanie współudziałem w akcji zgłosili także przedstawiciele władz samorządowych.

Rafał Roskowiński, artysta malarz, wykładowca gdańskiej ASP i UMCS w Lublinie, pomysłodawca i twórca Gdańskiej Szkoły Muralu, od 2015 roku oficjalny ambasador farb marki Primacol. Od momentu podpisania umowy sponsorskiej wszystkie prace Roskowińskiego są malowane przy wykorzystaniu naszych produktów. Rafał Roskowiński jest postacią bardzo zasłużoną dla polskiego street art’u. W wielu kręgach uważa się go za prekursora muralu w Polsce, bowiem tworzy swoje realizacje już od końca lat 80 ubiegłego wieku. Ma na swoim koncie wiele prac wykonanych w kraju i za granicą. Dotychczas artysta, wykorzystując farby marki Primacol, namalował kilkadziesiąt murali na terenie całej Polski i poza jej granicami (w tym m.in. największy na świecie mural historyczny pt. „1050 lat chwały polskiego oręża”, który powstał w Legionowie). Ponadto, jako oficjalny ambasador farb marki Primacol, ma możliwość wypowiadania się w imieniu marki oraz uczestniczenia w pracach nad poszczególnymi kolorami.

Fot. Politechnika Białostocka