Firma Unicell Poland, producent farb i chemii budowlanej marki Primacol, ponownie wsparła organizację konkursu Technotalent. Dzięki temu zgłoszone projekty są oceniane również w specjalnej kategorii „Inspiracje”, w której największą uwagę zwraca się na odkrywcze i inspirujące rozwiązania z pogranicza designu, architektury, sztuki i techniki.

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w tegorocznej edycji konkursu Techntalent trwało od 12 września do 18 października. Następnie projekty były oceniane w sześciu kategoriach konkursowych (Technika, Biznes, Wyzwanie Społeczne, Technotalent Politechniki Białostockiej 2017, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2017 i Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) oraz w specjalnej kategorii Inspiracje. Kapituły Konkursu, złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs wyłoniły po pięciu finalistów w każdej grupie. Następnie każdy z finalistów będzie miał możliwość zaprezentowania swojego projektu przed Kapitułą i odpowiedzi na postawione pytania. Na tej podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursu, która odbędzie się 1 grudnia 2017 w Białymstoku.

W skład Kapituły Kategorii Inspiracje weszli:

Bartłomiej Sawulski, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju w firmie Unicell Poland, Przewodniczący Kapituły,
Aleksander Asanowicz, Dziekan Wydziału Architektury PB
Rafał Roskowiński, polski artysta malarz, ojciec współczesnego polskiego muralizmu, założyciel Gdańskiej Szkoły Muralu, doktor sztuk pięknych, wykładowca akademicki,
Dominika Borys-Prus, malarka, freelancer, organizatorka wydarzeń artystycznych, działaczka społeczna,
Zuzanna Dominów, menedżer w platformie Homebook,od 2003 roku zawodowo spełnia się w branży wyposażenia wnętrz, pracowała w magazynach wnętrzarskich, ale od 6 lat związała swoje życie z Internetem, wielka fanka realizacji projektów polskich architektów/projektantów/designerów, zwolenniczka powrotu tradycyjnego rzemiosła i „drugiego życia” budynków,
Krzysztof Kiziewicz, urodzony rok po ogłoszeniu stanu wojennego, absolwent cyfr 01010101011, z zamiłowania filmowiec, breakdancowiec [WHSB].

Technotalent 2017 to już czwarta edycja największego konkursu talentów w regionie północno-wschodnim. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju zdolnych osób z tej części Polski. Uczestnikami mogą być uczniowie, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogli się zgłaszać indywidualne lub zespołowo, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów. Nowością w tegorocznej edycji jest współpraca z 3 największymi uczelniami wyższymi w Białymstoku: Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Politechniką Białostocką. Uczelnie dostrzegają potrzebę wsparcia projektów naukowych i studenckich, które posiadają w sobie potencjał komercjalizacyjny i chcą tym samym pokazać środowisku akademickiemu, że prace te powinny być odpowiednio wspierane. Dodatkowo zależy im na motywowaniu pracowników akademickich, studentów, doktorantów i absolwentów do tworzenia pomysłów użytkowych. Z drugiej strony właściciele podlaskich firm wiedzą, że północno-wschodniej Polsce potrzebny jest efektywny system wsparcia osób utalentowanych w sektorze wysokich technologii i branży kreatywnej. Talenty te są niezbędne do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym regionie. Szczególnie istotne są działania polegające na właściwym rozpoznaniu i implementacji zawodowej młodych uzdolnionych absolwentów szkół i uczelni. Naszymi działaniami chcemy ograniczyć exodus „technotalentów” z regionu.