Program whistleblower

Program Whistleblower umożliwia pracownikom i innym zainteresowanym stronom związanym z Unicell zgłaszanie poważnych problemów w firmie, anonimowo lub nieanonimowo.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem Portalu Whistleblower  lub za pośrednictwem telefonu:

Polska: 00 800 141 0213
Międzynarodowy: +1 720 514 4400

Wszystkie zgłoszenia są dokonywane za pośrednictwem internetowego portalu Whistleblower stanowiącego własność Convercent Inc. Wszelka transmisja danych między przeglądarką internetową, a bazą danych jest szyfrowana zgodnie z obowiązującymi w danym momencie standardami branżowymi dotyczącymi technologii kryptograficznych.

Więcej o systemie zgłaszania nieprawidłowości w Unicell przeczytasz w dokumencie „Whistleblower scheme” oraz o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane w związku ze zgłoszeniem za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości w naszej Polityce Prywatności.