Kalkulator wydajności

Powierzchnia m2

Ilość warstw

Wydajność m2/L

Wynik L